Hypnose: Metoder indenfor hypnoterapi og hypnopsykoterapi

 

Download fra den nye hypnosebog:

 

Læsevejledning og systematik:

 

Bogen er bygget op, så den svarer til en hypnotisk session og de trin
denne traditionelt set kan inddeles i. Hvert kapitel danner således en forudsætning for det efterfølgende kapitel. Det anbefales derfor, at bogen læses kontinuerligt igennem forfra. Først når man har dannet sig et sikkert overblik over bogens indhold, kan den med fordel anvendes som opslagsbog, en håndbog i hypnosens kunstart.

 

I Kapitel 1 og 2 beskrives det første møde mellem klient og terapeut og de overvejelser af både praktisk og teoretisk art, som terapeuten gør sig, førend end en terapeutisk relation med brug af hypnose kan etableres. Nogle af de vigtigste overvejelser er sat op i skema nr. s. . For yderligere litteratur om den diagnostiske metode, der kendetegner psykoterapien, henvises til Hjort 2008.

 

Kapitel 3 giver en oversigt over den hypnotiske session og dens traditionelle inddeling.

 

I Kapitel 4 gennemgås præinduktionen, det vil bl.a. sige de indledende tests, klientens sindstilstand samt endvidere opvågningen fra trancetilstanden. Efter en indledende hovedtekst demonstreres de øvelser, der er refereret til under de forskellige punkter.

 

I Kapitel 5 gennemgås induktion samt fordybelse af trancetilstanden. Desuden diskuteres det, hvordan det kan afgøres om en klient er/har været i trancetilstand. Fingersignalmetoden, som er en metode til at være i kontakt med klientens ubevidste under trancetilstanden, præsenteres. Efter en indledende hovedtekst demonstreres de øvelser, der er refereret under de forskellige punkter.

 

I Kapitel 6 giver der en række yderligere øvelser primært med induktion og fordybelse.

 

Kapitel 7 er et nødvendigt indskud. Det er vigtigt, at eleven lærer at beherske de centrale begreber i hypnoterapien samt kender til både hypnoselovene samt de almindelige regler for opbygningen af det særegne hypnotiske sprog, førend denne begiver sig ind i den hypnotiske sessions terapidel.

 

Kapitel 8 tager udgangspunkt i terapidelen. Det er inddelt i fem afsnit, som først introducerer forskellige anvendelige teknikker/metoder og dernæst tager udgangspunkt i forskellige tilgange til terapidelen, jf. bl.a. imaginationsmetoden, hypnoanalysen, egostateterapien, samt Milton Ericksons indirekte metodetilgang. Øvelserne er placeret i forhold til inddelingen.

 

I Kapitel 9 gennemgås mere udførligt de forskellige typer af suggestioner, som læseren er stødt på i det forudgående.

 

Kapitel 10 giver en tilgang til den praktiske anvendelse af hypnoterapi

ved smertebehandling og bedøvelse. 

 

I Kapitel 11 demonstreres 2 former for selvhypnose. En metode, som man kan lære sine klienter, en anden metode som man eventuelt kan

bruge til sig selv.

 

 

 

 

Behandling med hypnose, hypnoanalyse, hypno-psykoterapi

Telefon: 36 17 27 00; Mobil: 27 63 27 70. Mailto: stigdh@gmail.com

Adresse: Klinik for psykoanalyse og psykoterapi.Jægersborg Allé 16.3.sal.,

2920 Charlottenlund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

 

Præsentation »

 

Bogens indhold »

 

Downloads »

 

Hvad kan behandles med hypnose og terapi  »

Links »

Nyheder »

 

         Hypnosebog